پشتیبانی هلیکوپترهای ارتش از تیم های آتش نشانی برای اطفای حریق در منطقه مصیاف