عــاجــل خبرنگار سانا: ایاد الخطیب وزیر ارتباطات مرکز تلفنی الزبدانی در حومه دمشق را با هزینه سه ملیارد لیر سوریه افتتاح کرد

ادامه سرقت نفت سوریه توسط اشغالگران آمریکایی

حسكه-سانا

نیروهای اشغالگر آمریکایی در ادامه سرقت نفت سوریه یک محموله جدید را از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید به عراق منتقل کردند.

منابع محلی در حومه الیعربیه در حومه شمالی شرقی حسکه به خبرنگار سانا گفتند که 25 کامیون متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکایی حامل نفت سرقت شده سوریه از طریق گذرگاه غیر قانونی الولید عازم خاک عراق شدند.

این منابع افزودند: خودروهای شبه نظامیان (قسد) وابسته به اشغالگران آمریکایی این کاروان را همراهی کردند.