آقای بشار اسد رئیس جمهور نماز عید مبارک قربان را در مسجد صحابی جلیل خالد بن الولید در شهر حمص اقامه کرد