رئیس جمهور بشار اسد در سخنرانی خود بعد از ادای سوگند قانون اساسی: ملتی که وارد جنگی بی رحمانه شد و بیشتر خاک خود را پس گرفت قادر به بازسازی اقتصاد خود است.. آزادسازی کلیه مناطق باقی‌مانده کشورمان از تروریست‌ها و حامیان ترک و آمریکایی ها هدف و چشم انداز ما است

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز سوگند قانون اساسی به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه را در برابر رئیس و اعضای مجلس خلق و باحضور شخصیت های سیاسی، حزبی، دینی، رسانه ای، علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری، اجتماعی، و شماری از خانواده های شهدا و مجروحان و دانشجویان برتر یاد کرد.

رئیس جمهور در سخنرانی خود بعد از ادای سوگند قانون اساسی گفت:  درود بر ملتی که با خون خود از وطن‌شان محافظت کردند و آن را چون امانتی با قلب و روح خود مراقبت کردند.شما با آگاهی و حس میهن دوستی خود نشان دادید که ملت ها عزم ملت ها برای دفاع از حقوق خود سست نمی شود، مهم نیست چه استعمارگران انجام دادند.

رئیس جمهور تاکید کرد که مردم سوریه با آگاهی و وابستگی ملی خود در طول جنگ نشان دادند که مردم زنده ای راه برای آزادی خود خسته نمی شوند..ملتی که وارد جنگی بی رحمانه شدند و بیشتر خاک خود را پس گرفتند قادر به بازسازی اقتصاد خود در سخت ترین شرایط با همان اراده و تصمیم هستند..وموضوع آزادسازی بقیه سرزمین های ما از دست تروریست ها و اسپانسرهای ترک و آمریکایی آنها همچنان در چشم ما مانده است.

رئیس جمهور افزود: یک بار دیگر، شما وحدت نبرد قانون اساسی و میهن را اثبات کردید، بنابراین قانون اساسی را در اولویت قرار دادید.. آنها می‌خواستند آشوب در وطن ما را ایجاد کنند، پس شما با اتحاد ملی تیر خلاص را به سوی پروژه‌های آنها شلیک کردید.

رئیس جمهور توضیح داد: در مراحل اولیه، دشمنان روی ترس ما از تروریسم و تبدیل شهروندان سوریه به مزدوران و وطن فروشان حساب بازکرده بودند.. اما صلابت سوری ها در داخل میهنشان افزایش می یابد و کسانی که برای آنان برنامه ریخته بودند تا اهرمی علیه میهنشان باشند، به برگ برنده ای برای وطن خود در خارج تبدیل شدند.

رئیس جمهور بشار اسد گفت: آگاهی مردمی، قلعه شما و ما و معیاری است که با آن توانایی و قدرت ما را برای مقابله با چالش ها و شناسایی تفاوت بین خیانت و میهن پرستی و بین انقلاب و تروریسم  می سنجیم.

رئیس جمهور بشار اسد تاکید کرد: ثبات جامعه در واقع اولین امور مسلم است و هرآنچه که به امنیت آن لطمه بزند، مردود است و هر جامعه ای که به دنبال تحکیم ارزش ها نباشد و به آن احترام نگذارد، نمی تواند جامعه ای باثبات و شکوفا باشد.

رئیس جمهور در ادامه گفت: اعتقادات روح جامعه است، بدون آنها انسانیت ما را از دست می دهیم.. احترام گذاشتن به آن برای همه یک وظیفه است و نقض آن برای همه نیز ممنوع است.

رئیس جمهور بشار اسد گفت: بار دیگر از کسانی که فریب خوردند و روی سقوط میهن و فروپاشی دولت حساب باز کرده بودند، دعوت می کنم که به آغوش میهن بازگردند زیرا این گونه حساب بازکردن ها ساقط شد و میهن ماندگار است.

رئیس جمهور  افزود: در طول بیش از ده سال جنگ ، نگرانی های ما چندگانه بود ، و در ابتدا امنیت و ترس از وحدت میهن را تحت الشعاع خود قرار داد.. اما امروز ، بیشتر نگرانی های ما مربوط به آزادسازی بقیه سرزمین ها و مواجهه با پیامدهای اقتصادی و معیشتی جنگ است.

رئیس جمهور  گفت: نبرد برای حفظ نرخ ارز ثابت کرد که این قابلیت ها وجود دارد، اما آنها به کسی نیاز دارند که آنها را ببیند و نحوه استفاده از آنها را بلد باشد و شرایط مناسب برای رسیدن به نتیجه را فراهم کند.

رئیس جمهور اظهار داشت: در آغاز امسال, دو قانون مهم صادر شده است، اولین قانون برای تشویق دادن به سرمایه ‌گذاری و دومین قانون برای حمایت از پروژه‌های و جهت کاهش هزینه‌ها بر دوش سرمایه گذاران در مرحله جنگ نیز چند قانونی برای معافیت سرمایه گذاران از پرداخت عوارض و مالیات مواد تولید و مواد خام و الزامات تولید صادر شده است که به ایجاد بستر مناسبی را برای کار وفعالیت سرمایه گذاران بزرگ و کوچک فراهم می کند..این یک نقطه مهم است چرا که در طول دهه‌های گذشته حمایت همواره به پروژه‌های بزرگ ارائه می شد و این یک نقطه ‌ضعف بزرگ در اقتصاد سوریه بود که با این بسته از قوانین برطرف شد و این اقدامات افراد با در آمد کم و افراد بدون درآمد را به ورود به حوزه تولید تشویق می ‌کند.

رئیس جمهور بشار اسد گفت: درباره سرمایه ‌گذاری مرحله بعدی تمرکز بر روی سرمایه ‌گذاری در انرژی جایگزین خواهد بود چون بدون تامین برق قادر به توسعه سرمایه ‌گذاری‌ها نیستیم و  به همین دلیل ما برای تشویق و حمایت از سرمایه ‌گذاری در انرژی جایگزین از طریق تصویب قوانین با هدف راه‌اندازی پروژه‌های تولید برق توسط بخش خصوصی یا عمومی یا باشراکت میان آنها تلاش می کنیم. و اولین پروژه در همین راستا از چهار یا پنج روز گذشته توسط شهر صنعتی عدرا و شماری از سرمایه گذاران با هدف تولید حدود ۱۰۰ مگاوات برای منطقه صنعتی راه اندازی شد.. این پروژه برق مورد نیاز منطقه صنعتی را تامین و به کاهش ساعت های جیره بندی برق در مناطق مسکونی دیگر کمک می کند. البته به دنبال اجرای پروژه‌های بیشتری در سایر مناطق هستیم.

رئیس جمهور بشار اسد ادامه داد: محاصره، بزرگترین فرصت برای توسعه اتکا بر توانمندی‌های داخلی است. هدف از جنگ‌های معاصر، پیش از سرزمین، انسان است لذا کسی که بر انسان پیروز شود، جنگ را برده است. زمانی دشمن پیروز می‌شود که اکثریت متقاعد شوند که مقاومت دروغ است…اگر اعتقاد داشته باشیم که مرزهای گرایشات و تعلقات ملی ما را اشغالگر ترسیم می‌کند، از نظر روانی و فکری شکست خواهیم خورد.

رئیس جمهور تاکید کرد: به نقش دوستانی چون روسیه و ایران که ایستادگی آنها در کنارمان اثر زیادی بر مسیر جنگ و  آزادسازی اراضی کشورمان داشت، اعتماد داریم.روسیه و چین همچنین با دفاع از قانون و مشروعیت بین المللی نقشی در تغییر مسیر بین المللی را داشتند. ما تاکید می‌کنیم که وظیفه دولت حمایت از هر مقاومتی در سوریه علیه اشغالگران است.

رئیس‌جمهور الاسد گفت : مرحله بعدی در چارچوب سرمایه‌گذاری تمرکز بر روی سرمایه‌گذاری در انرژی جایگزین است بنابراین ما قادر به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بدون تامین برق هستیم , به همین دلیل ما برای تشویق و حمایت از آن از طریق سیاست‌ها یا از طریق قوانین با هدف راه‌اندازی پروژه‌های تولید برق در عدرا و تعدادی از سرمایه گذاران در بخش خصوصی , کار خواهیم کرد . این ابتکار از سوی دولت بود و پاسخ آن از سوی بخش خصوصی بود . هدف از این پروژه تولید حدود 100 مگاوات برای منطقه صنعتی است و این کار منطقه صنعتی را از یک سو تامین خواهد کرد و سهمیه‌بندی بنزین برای مناطق مسکونی دیگر را کاهش خواهد داد و قطعا ً به دنبال پروژه‌های بیشتری مانند سایر مناطق تولیدی خواهد بود و ممکن است بعدا ً به مناطق مسکونی منتقل شود .

رئیس جمهور بیان کرد: مرحله آینده شاهد نوسازی قوانین و مبارزه با فساد و کشف فاسدان خواهد بود.

رئیس جمهور اسد گفت: محبت و اعتمادی که از هر یک از شما احساس می کنم احساس مسئولیت من را تقویت می کند..این همچنین اعتقاد من را تقویت می کند که هر کسی که برای دیگران کار می کند و برای آنها زندگی می کند باید نتیجه آن را ببیند.. امروز ما روند آزادسازی و ساخت و ساز را با هم به اتمام می رسانیم و راه میهن با شکوه را ادامه می دهیم.