رئیس جمهور بشاراسد امروز سوگند قانون اساسی یاد می ‌کند

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز سوگند قانون اساسی یاد می ‌کند.. مراسم ادای سوگند قانون اساسی و سخنرانی جناب رئیس جمهور توسط رسانه های ملی و صفحات ریاست جمهوری در شبکه های اجتماعی پخش می شود.