بیمارستان المجتهد در دمشق روزانه پذیرای بیش از 600 بیمار است

 دمشق – سانا

بیمارستان المجتهد  در دمشق علی رغم مشکلات ایجاد شده توسط جنگ تروریستی در سوریه و اقدامات یک جانبه اجباری که بخش بهداشت  به ویژه  از جهت بیمه دارو ، تعمیر تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای بیمارستان ها و بیماران را تحت تأثیر قرار داده است ، به ارائه خدمات پزشکی به شهروندان دمشق و تعدادی از استان های دیگر  ادامه می دهد.

محمد ابو ریش رئیس بخش اورژانس در بیمارستان  گفت که این بخش روزانه با پذیرش بالغ بر 600تا 1000 بیمار به صورت شبانه‌روز در خدمت مردم است و در زمینه های مراقبت های ویژه و  رادیولوژی و تجزیه و تحلیل و سایر خدمات به شهروندان ارائه می دهد.

بیماران بیمارستان خاطرنشان کردند که خدمات ارائه شده آنها را از یک بار مالی بزرگ در مقایسه با هزینه های درمان در بخش خصوصی نجات داده است.