رئیس جمهور بشار اسد تماس تلفنی از رئیس جمهور عراق دریافت نمود..روابط بین دو کشور و موضوع مبارزه با تروریسم در این تماس بررسی شد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز تماس تلفنی از برهم صالح رئیس جمهور عراق دریافت نمود.

روابط بین دو کشور برادر و موضوع مبارزه با تروریسم و هماهنگی و همکاری های موجود بین سوریه و عراق برای از بین بردن این خطری که تهدیدی برای دو کشور به شمار می رود، در این تماس بررسی شد.

اهمیت همکاری مشترک جهت تحکیم نتایج مثبت محقق شده در میدان مبارزه با گروه های تروریستی در مناطق مرزی سوریه و عراق نیز در این تماس تلفنی مورد تاکید قرار گرفت.

دو طرف همچنین درباره راهکارهای تقویت روابط دوجانبه و توسعه آن رایزنی و برسر تقویت تلاش های مشترک جهت افزایش سطح همکاری در همه زمینه ها در راستای منافع دو کشور و دو ملت برادر به توافق رسیدند.

غیاث