تاکید هند بر ادامه حمایت خود از سوریه در تمام زمینه ها

دهلی نو – سانا

معاون وزارت امور خارجه هند سانجای باتاشاريا بر حمایت مداوم کشورش از سوریه در در سطوح سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، علمی و بشردوستانه ای تاکید کرد.

باتاشاريا امروز در دیدار با دکتر ریاض عباس سفیر سوریه در هند ضمن تاکید بر موضع کشورش مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی کشورها و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، نسبت به عبور سوریه از پیامدهای جنگ تروریستی به ویژه پس از انجام موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری  ابراز امیدواری کرد.

به نوبه خود سفیر سوریه در هند تلاش های دولت هند برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس جهش یافته کرونا را ستود.

دو طرف همکاری ها بین دو کشور و راه های مشارکت هند در بخشهای صنعتی، تجاری ، ساخت و ساز و خدماتی  و حضور در روند بازسازی سوریه را بررسی کردند.

سفیر عباس تاکید کرد: هند مانند سایر کشورهای دوست سوریه  در مرحله بازسازی نقش مؤثری خواهد داشت و درهای سوریه به روی مشارکت هند در مرحله بازسازی باز است.

باتاشاريا  و عباس همچنین بر پایبندی هند و سوریه به ادامه هماهنگی و همکاری برای جلوگیری از تصویب پیشنویس های حامی تروریسم در مجامع بین المللی تاکید کردند.

غیاث جاویش