حمله گروهی مسلح از شبه نظامیان (قسد) به منازل مسکونی در دیرالزور

ديرالزور ــ سانا

گروهی مسلح از شبه نظامیان مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا (قسد) با حمله به منازل مسکونی در شهر الشحیل در حومه دیرالزور، یکی از شهروندان را به شدت زدند و خودروی نفتکش خود را آتش زدند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گزارش دادند: گروهی مسلح از شبه نظامیان مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا (قسد) با حمله به منازل مسکونی در شهر الشحیل در حومه دیرالزور، یکی از شهروندان را به شدت زدند و خودروی نفتکش خود را آتش زدند.