سایت اسلواکیایی: ادامه غارت منابع سوریه از سوی اشغالگران آمریکا و ترکیه 

پراگ-سانا

ایسکرا سایت اسلواکیایی با تاکید بر اینکه سوریه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است، نوشت که اشغالگران آمریکا و ترکیه همچنان به غارت منابع سوریه و ارتکاب جنایات قتل علیه شهروندان این کشور ادامه می‌‌دهند.

این سایت با انتقاد از نادیده گرفتن جنایات این اشغالگران در سوریه از سوی رسانه های غربی، تاکید کرد که اشغالگران آمریکا و ترکیه به سرقت منابع و ذخایر در مناطق تحت اشغال خود در این کشور اعم از نفت، گاز و گندم ادامه می‌دهند.

در این سایت اسلواکیایی ضمن اشاره به نقش گروه تروریستی موسوم به “کلاه سفیدها” در انتقال نفت سرقتی سوریه به خاک ترکیه تاکید شد: “کلاه سفیدها” یک سازمان بشردوستانه جعلی در سوریه با هدف کمک مالی به تروریست ها برای ادامه جنایات خود می باشد.

ل.ب