رئیس جمهور بشار اسد پیام تبریک از رئیس جمهور کریمه روسیه به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دریافت کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد پیام تبریک از رئیس جمهور کریمه روسیه به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دریافت کرد.

در این پیام آمده است: شهروندان سوری باردیگر برای غلبه بر پیامدهای جنگ و برقراری صلح در کشور به شما چشم دوخته اند…آنان به جنابعالی به عنوان یک حامی حقوق و آزادی های همه نمایندگان اقشار جامعه اعتماد دارند.

وی ادامه داد: انتخاب مجدد شما باعث اعتماد به ادامه اجرای موفق آمیز مفاد توافقنامه های امضا شده بین دو کشور مان در زمینه همکاری اقتصادی و تجاری جهت بهبود رفاه شهروندان ما و افزایش تبادل تجاری می شود.

رئیس جمهور کریمه روسیه همچنین تحقیق دستاورد های بیشتر در راستای نفع ملت دوست سوریه برای رئیس جمهور بشار اسد آرزو کرد.