وقوع آتش سوزی در مزارع شهرک حدیه در حومه شمالی غربی حمص 

حمص-سانا 

آتش سوزی امروز در مزارع شهرک حدیه در حومه شمالی غربی حمص رخ داد.

خبرنگار / سانا/ گزارش داد که  تیم آتش نشانی و دفاع مدنی با همکاری اهالی آتش سوزی را خاموش می کنند.

در حال تکمیل است …