رئیس جمهور بشار اسد پیام تبریک از سلطان عمان به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دریافت کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز پیام تبریک از هيثم بن طارق سلطان عمان به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دریافت کرد.

سلطان عمان در این پیام خالصانه‌ ترین و صادقانه ‌ترین تبریکات خود را به رئیس جمهور بشار اسد ابراز و برای رئیس جمهور آرزوی توفیق در ادامه رهبری ملت سوریه برای تحقق خواسته‌هایشان به سمت ثبات، پیشرفت و شکوفایی کرد.