رئیس جمهور بشار اسد عید پاک را به فرقه‌های مسیحی که از تقویم شرقی را پیروی می‌کنند، تبریک گفت

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد عید پاک را به فرقه‌های مسیحی که از تقویم شرقی را پیروی می‌کنند، تبریک گفت.

منصور عزام، وزیر امور ریاست جمهوری مراتب تبریک رئیس جمهور بشار اسد به مناسبت عید پاک را به پاتریارک یوحنا دهم یازجی پاتریارک انطاکیه و همه شرق روم ارتودکس و پاتریارک آگناتیوس افرام دوم پاتریارک انطاکیه و مشرق زمین و رئیس عالی کلیسای سریانی ارتدوکس در جهان ابلاغ کرد.

 در مقابل این دو پاتریارک از  رئیس جمهور بشار اسد بابت تبریکات تشکر و قدردانی کرده و از خداوند تعالی خواستند حافظ سوریه باشد.

غیاث