رئیس جمهور بشار اسد در دستوری دکتر محمد عصام هزيمه را به عنوان رئیس بانک مرکزی سوریه منصوب کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد با صدور دستور شماره/126/ سال 2021 دکتر محمد عصام هزيمه را به عنوان رئیس بانک مرکزی سوریه منصوب کرد.