دستور رئیس جمهور بشار اسد برای تشدید مجازات توسل به وسایل متقلبانه برای استفاده از خدمات ارتباطات تا 3 سال حبس و پرداخت جریمه تا 4 میلیون لیر سوریه

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره/9/ سال /2021/ برای اصلاح ماده 67 از قانون ارتباطات صادر شده با شماره/18/ سال /2010/ برای تشدید مجازات افرادی که برای استفاده از خدمات ارتباطات به وسایل متقلبانه متوسل می شوند و افرادی که آن را تسهیل می کنند را صادر کرد.

براساس این دستور، افرادی که به وسایل متقلبانه برای استفاده از خدمات ارتباطات وعدم پرداخت هزینه های استفاده از این خدمات متوسل می شوند، به حبس تا 3 سال و پرداخت جریمه تا 4 میلیون لیر سوریه محکوم می شوند.

غیاث