قاضی شرعی دمشق از شهروندان خواست تا شامگاه فردا دوشنبه اقدام به استهلال ماه رمضان کنند

دمشق – سانا

محمود معروای قاضی شرعی دمشق از شهروندان خواست تا شامگاه فردا  29 شعبان 1442 هجری قمری مطابق 12 آوریل 2021  اقدام به استهلال ماه رمضان نمايند.

قاضی شرعی دمشق نيز از کسانی که در شامگاه فردا هلال ماه رمضان را می بینند خواست که به نزدیکترین دادگاه شرعی مراجعه تا شهادت خود را ادا کنند.

قاضی شرعی دمشق با اشاره به اينكه دادگاه های شرعی دمشق و سایر شهرهای سراسر كشور تا ساعات پایانی شب فعالیت خواهند کرد، تاکید کرد: قضات شرع در مراکز استان ها نیز در محل کار خود حضور خواهند یافت تا به شهادت شهروندان در مورد استهلال ماه رمضان گوش دهند.