رئیس جمهور بشار اسد عید پاک را به طوایف مسیحی که از تقویم غربی پیروی می کنند، تبریک گفت

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد عید پاک را به طوایف مسیحی که از تقویم غربی پیروی می کنند، تبریک گفت و برای آنان و همه سوری ها صحت و سلامت همیشگی آرزو کرد.

منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری مراتب تبریک رئیس جمهور بشار اسد به مناسبت عید پاک را به جوزيف العبسی پاتریارک کاتولیک های روم، اسقف بطرس زاعور، اسقف اعظم مار يوحنا جهاد بطاح، پدر مالک ملوس، اسقف اعظم جوزيف أرناؤوطی، اسقف اعظم سمير نصار، پدر بهجت قرقاش، اسقف اعظم أرماش نالبنديان و به پیروان طایفه های آنان ابلاغ کرد.

به نوبه خود سران فرقه های مسیحی از رئیس جمهور بشار اسد بابت تبریک گفتن عید پاک سپاسگزارند و برای رئیس جمهور و خانواده ایشان و همه سوری ها سلامت همیشگی آرزو کردند.

غیاث