دیدار رئیس جمهور بشار اسد با وزیران در جلسه هفتگی کابینه

دیدار رئیس جمهور بشار اسد با وزیران در جلسه هفتگی کابینه