صباغ: برخی کشور ها از شورای امنیت برای سیاسی کردن فعالیت های انسانی در سوریه سوء استفاده کردند

نیویورک-سانا

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد بسام صباغ در نشست شورای عمومی: برخی کشورها از شورای سازمان برای سیاسی کردن روند فعالیت هایی انسانی در سوریه سوء استفاده می کنند جایی که پیامد های جاجعه بار به دلیل اقدامات یکجانبه اعمال شده علیه ملت سوریه را نادیده می گیرند.

صباغ بیان داشت: بهتر است اینکه شورای امنیت از رژیم ترکیه بخواهد که نیرو های خود را از سوریه خارج کرده و دست از حمایت از تروریسم در این کشور بردارد و افزود: ایالات متحده نیز باید به اشغال اراضی سوریه پایان دهد و دست از حمایت گروه های تروریستی جدا طلب بردارد و همچنین سرقت منابع ملی سوریه را متوقن کند.

نماینده دایم سوریه تاکید کرد: اینکه بخواهند ایده ها،پیش شرط ها برای بازسازی، نادیده گرفتن مطالبات رفع اقدامات یکجانبه و همچنین کارشکنی روند بازگشت آوارگان را به سوریه دیکته کنن هیچ وقت شرایط مناسب برای تحقق راه حل سیاسی  و بازگشت امن و ثبات به سوریه را فراهم نخواهد کرد.

صباغ با اشاره به تداوم منع خروج ساکنان ادلب و به گروگان گرفتن آنها به عنوان سپر بشری توسط گروه های تروریستی گفت:  سوریه، نادیده گرفتن این اقدامات تروریست ها توسط برخی کشورها تداوم حمایت این کشورها از گروه های تروریستی و تسلط شان بر ادلب سوریه می داند.