واکسن هندی کواکسین اثربخشی بالایی را نشان داد

واشنگتن – سانا

واکسن ضد کرونای کواکسین هند که ژانویه گذشته مجوز استفاده اضطراری گرفت، در آزمایش های بالینی ثابت شده که اثربخش و ایمن است.

به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آمریکا، شرکت سازنده این واکسن اعلام کرد: نتایج اولیه آزمایش های بالینی که روی 24 هزار نفر انجام شد، نشان داد که اثربخشی اولیه کواکسین به 81 درصد می رسد.

نتایج آزمایشات این واکسن پس از تایید آن توسط دولت هند در ژانویه و پس از دریافت آن توسط میلیون ها هندی پیش از اعلام اثربخشی و ایمن بودن آن، باعث از بین رفتن نگرانی ها شده است.