عراقچی: تنها راه پیشبرد برجام رفع تحریم‌های غیر قانونی از سوی آمریکاست

تهران – سانا

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که تنها راه پیشبرد برجام رفع تحریم‌های غیر قانونی اعمال شده از سوی آمریکا است.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و ثمیستوکلیس دمیریس دبیرکل وزارت خارجه یونان امروز از طریق مجازی گفتگو کردند.

عراقچی در این گفتگو بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام و لغو کامل تحریم‌ها را شرط اساسی برای اجرای کامل تعهدات برجامی ایران خواند و تأکید کرد: اقدام ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود منطبق بر مفاد برجام بوده و در واکنش به عدم اجرای تعهدات آمریکا و اروپا صورت گرفته است.