گزینه های بیشتر کنترل والدین در یوتیوب

واشنگتن – سانا

یوتیوب به‌تازگی ویژگی‌های جدید مربوط به کنترل والدین مخصوص استفاده نوجوانان از یوتیوب را معرفی کرد. مواردی از جمله محدودکننده‌هایی که برای جلوگیری از دسترسی نوجوانان به برخی محتوای خاص نامناسب، به یوتیوب اضافه شده است.

این تجربه جدید به صورت آزمایشی، طی چند ماه آینده آغاز می شود و والدین از هر سه سطح مختلف دسترسی به یویتوب، شامل Explore, Explore more, و Most of YouTube، یک گزینه را انتخاب کنند.