رخداد یک پدیده نجومی نادر امروز پس از غروب خورشید

دمشق-سانا

انجمن نجوم سوریه اعلام کرد: علاقه مندان به نجوم و فضا می توانند امروز شنبه پس از غروب خورشید یک پدیده نجومی نادر را مشاهده کنند.

“نبیل البیش” عضو شورای اداره به خبرنگار /سانا/ گفت: امروز پس از غروب خورشید می توانیم پدیده درخشش زمین را مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که کره ماه به کامل ترین وضعیت خود می رسد، انسانها از سطح زمین می توانند درخشش آن را در نهایت قدرت مشاهده کنند. اما گاهی اوقات که ماه به شکل هلال مشاهده می شود می توان بازتاب زمین را بر روی قسمت تاریک ماه مشاهده کرد که این پدیده درخشش زمین نام دارد.

وی خاطرنشان کرد: اين پديده را گاهی اوقات می توان با استفاده از چشم غير مجهز مشاهده كرد. بهترين زمان رصد اين پديده نيز امروز شنبه پس از غروب خورشيد خواهد بود.

البیش در پایان اظهار کرد: پدیده درخشش زمین در هفتم فبرایر آینده تکرار خواهد شد.

ل.ب