خبرگزاری ها: قسمتی از لاشه هواپیما در شمال جاکارتا پیدا شده است که گمان می‌رود متعلق به هواپیمای مسافربری اندونزی مفقود شده باشد

خبرگزاری ها: قسمتی از لاشه هواپیما در شمال جاکارتا پیدا شده است که گمان می‌رود متعلق به هواپیمای مسافربری اندونزی مفقود شده باشد