بازدید رئیس جمهوری بشار اسد از مرکز خدمت الکترونیکی شهروندان در دمشق

دمشق-سانا

در شرایط سخت کنونی ما به خدمات الکترونیکی نیاز داریم و بدون آن نمی توان هیچ کاری انجام داد، ما بدون داشتن وسایل الکترونیکی نمی توانیم در مورد مسایلی همچون مبارزه با فساد و کاهش هدر، تحقق عدالت، بهبود سازی خدمات و همچنین ارتقای سطح معیشت مردم سوریه حرف بزنیم.

رییس جمهوری بشار اسد طی بازدید از مرکز خدمت الکترونیک شهروندان در دمشق با پرسنل های  در خصوص سازوکار و روال کار این مرکز گفتگو کرد.

جناب عالی بشار اسد رییس جمهور کشورمان به شرح کادر این مرکز در مورد خدماتی که در آینده  توسط این مرکز ارائه می شود، استماع کرد