تخت روانچی: خواستار اجرای کامل، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی هستیم

نيويورک – سانا

مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره وضعیت سوریه برگزار شد، خواستار اجرای کامل، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی شد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با محکوم‌کردن هر نوع استفاده از سلاح شیمیایی، از کشورهای غربی خواست تا به رویه غیرحرفه‌ای و مبتنی بر اغراض سیاسی خود در این زمینه پایان دهد.

وی گفت: سیاسی‌کاری در برخورد با موضوعات مرتبط با سلاح‌های شیمیایی اعتبار کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی را خدشه‌دار می‌کند و غرب باید به رویه غیرحرفه‌ای و مبتنی بر اغراض سیاسی خود در این زمینه پایان دهد.

مجید تخت‌روانچی ادامه داد: ایران استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی، در هر مکان و زمان و تحت هر شرایطی را محکوم می‌کند و خواستار اجرای کامل، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و تقویت اعتبار سازمان مربوطه است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد: بسیار تأسف‌آور است که طی چند سال اخیر، کشورهای غربی برای پیشبرد اهداف خود در ارتباط با سوریه، در شورای امنیت و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بر اساس اغراض سیاسی خویش رفتار می‌کنند.

تخت‌روانچی اظهار کرد: نتیجه این اقدامات، ایجاد اختلاف در شورای امنیت و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در برخورد با استفاده از این سلاح‌های غیرانسانی و در نتیجه خدشه‌دار شدن اعتبار این نهادهاست.

غیاث