اردوگاه دانش.. ابتکاری برای فعال سازی نقش جوانان در توسعه پایدار

دمشق – سانا

در آغوش گرفتن نسل جوان و حمایت از آنان از مهمترین اهداف پروژه حمایت از جوانان است که توسط انجمن امداد و توسعه نور با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اجرا می شود.

انجمن امداد و توسعه نور با همکاری تیم “شما قادر هستید” و تیم “هاوانا” برای فعال سازی نقش جوانان و مشارکت آنان در روند توسعه میزبان ابتکار اردوگاه دانش شد.

هماهنگ کننده رسانه ای این انجمن در مصاحبه با خبرنگار /سانا/ هدف این اردوگاه را گسترش فرهنگ کسب وکار در بین جوانان و آموزش اهداف توسعه پایدار به آنان عنوان و بیان کرد: این اردوگاه شامل چندین کارگاه آموزشی با مواضیع مختلف از جمله خشونت اجتماعی و مدیریت ابتکارهای جوانان است.

در همین راستا مهندس باسل مدنی همچنین ضمن اشاره به نقش جوانان در خدمت و توسعه جامعه و گسترش دانش و افق های فرهنگی آن اظهار داشت: در این اردوگاه آموزشی به تشریح اصول توسعه پایدار پرداختم.

غیاث