سخنرانی بشار اسد در افتتاحیه کنفرانس بین المللی پناهجویان سوری در دمشق