پس از تخلیه موضع مورک از اشغالگران ترکیه.. اهالی این منطقه قادر به بازگشت به سرزمین‌های خود هستند

حماه – سانا

ده‌ها شهروند از اهالی شهرک مورک و اطراف آن نقطه نظامی گرد هم آمده‌ اند که به تازگی از اشغالگران ترکیه تخلیه شده‌ است.

آنان نسبت به خروج اشغالگران ترکیه از سرزمین های شان که برای سال‌ها از کاشت آن محروم بودند، ابراز شادمانی کردند.

شهروندان نسبت به خروج نیروهای اشغالگر ترکیه از سرزمین‌های خود ابراز خرسندی کردند چون که این مسئله به ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت به اراضی خود منجر می‌ شود.