محموله کمک‌های پزشکی پاکستان به مؤسسات بهداشتی سوریه برای مقابله با ویروس کرونا وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد

دمشق – سانا

محموله کمک‌های پزشکی جمهوری پاکستان به مؤسسات بهداشتی سوریه برای مقابله با ویروس کرونا وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد.

دکتر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه و مهاجران کشورمان پس از تحویل این کمک ها قدردانی ملت سوریه از این کمک سخاوتمندانه دوستان و برداران جمهوری اسلامی پاکستان را ابراز کرد و گفت: این کمک ها هدیه ای از طرف مردم پاکستان به مردم سوریه برای افزایش موجودی لوازم پزشکی و داروهای سوریه و مقابله با ویروس کرونا می باشد.

معاون وزیر امور خارجه افزود: ارسال این کمک ها توسط پاکستان نشانگر توجه حقیقی برادران در جمهوری پاکستان به مردم سوریه و سلامت آنان است.

دکتر فیصل المقداد ضمن تاکید بر ایستادگی سوریه در کنار همه ملت های برادر، به رهبری و ملت پاکستان به خاطر ایستادن در کنار سوریه در شرایط سخت بهداشتی و در مبارزه با تروریسم درود فرستاد.

به نوبه خود سفیر پاکستان در دمشق گفت: محموله کمک‌های ارسالی به سوریه شامل تجهیزات پزشکی از جمله لباس حفاظتی در برابر ویروس کرونا است.