سینمای فضای باز به شهر حمص رسید/ اکران فیلم “دمشق – حلب” در فضای باز شهر

حمص – سانا

در شرایطی که کرونا تا حدی رونق سینماها را گرفته است و تجمع در سالن‌های بسته سینما برای مخاطبان نگران کننده است، نمایش در فضای باز یک‌ امکان جدید است.

پس از تجربه موفق «سینمای فضای باز» با نمایش چندین فیلم در شهرهای السلمیه و عیون الوادی استان حمص، شهر حمص به عنوان سومین مرکز میزبان این طرح می شود.

این فعالیت که در پارک الکندی شهر حمص برگزار می‌شود، شامل اکران فیلم های “دمشق – حلب، فیلم “عاشق” و فیلم “گلاب” است.