۵ زخمی در کتک کاری نمایندگان پارلمان ترکیه

انقره- سانا
در جریان زد و خورد هایی که سه شنبه شب در پارلمان ترکیه روی داد ۵ نفر از نمایندگان جناح مخالف زخمی شدند.
درگیری های فیزیکی میان نمایندگان پارلمان ترکیه پیش از آغاز گفتگو ها درباره لایحه بسیار بحث برانگیز دولت محافظه کار ترکیه که در آن افزایش اختیارات نیروهای پلیس پیش بینی شده است، آغاز شد ۵ زخمی بر جا گذاشت.
نیرمین خلیل، هانی طعمه
ت-م