سخنگوی وزارت خارجه ایران: به هیچ وجه اجازه انتقال سلاح و مهمات از خاک کشورمان داده نمی‌ شود

تهران – سانا

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن نظارت دقیق و کنترل لازم بر روند جابجایی و ترانزیت کالا به کشورها، به هیچ وجه اجازه نمی دهد از خاک ایران برای انتقال سلاح و مهمات استفاده شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن رد ادعاها مبنی بر انتقال سلاح و ادوات نظامی از خاک ایران به ارمنستان، تاکید کرد: تردد کامیون و ترانزیت کالاهای متعارف غیرنظامی میان ایران و کشورهای همسایه، به طور معمول همواره برقرار بوده و کامیون‌های مورد اشاره نیز صرفا در همین چارچوب به فعالیت خود مشغول هستند.

سعید خطیب زاده افزود: ایران ضمن نظارت دقیق و کنترل لازم بر روند جابجایی و ترانزیت کالا به کشورها، به هیچ وجه اجازه نمی دهد از خاک ایران برای انتقال سلاح و مهمات استفاده شود.