“چراغ های ادبا از عصر روشنگری” کتابی جدید از تألیف اسکندر لوقا

دمشق-سانا

دکتر اسکندر لوقا در کتاب جدیدش ” چراغ های ادبا از عصر روشنگری”، شخصیت های فکری و ادبی را که از اواخر سده بیستم میلادی در بیداری عربی سهیم داشتند، نشان می دهد.

لوقا در این کتاب، کشورها و معتقدات و اوصاف شخصیت های کتاب را ذکر نکرد، زیرا هدف اصلی این کتاب تأکید بر هویت ملی و قومی است.

برخی شخصیت های ادبی و فکری که در این کتاب ذکر شدند عبارتند از: ایلیا ابو ماضی، شکیب ارسلان، بشاره الخوری وغیره.

این کتاب در 121 صفحه است و انتشارات الشرق آن را به چاب رسید.

م.خ