سرتیپ دهقان: گروه های تکفیری به جای رژیم صهیونیستی مبارزه می کنند

تهران-سانا

سرتیپ حسین دهقان وزیر دفاع ایران بر اینکه گروه های تکفیری به جای رژیم صهیونیستی مبارزه می کنند، تأکید کرد.

دهقان در حاشیه هشتمین همایش سازمان بسیج دانش آموزی گفت: اقداماتی که رژیم صهیونیستی با کمک جریان تکفیری در سوریه انجام می دهد به واسطه اقدامات ارتش و نیروهای مردمی سوریه تاکنون نتیجه نداده است.

وی در خصوص تعامل نظامی ایران و روسیه گفت: بخش های مختلف دولت ایران با روسیه همکاری می کنند و این همکاری ها در صنعت دفاعی نیز به شکل مطلوبی دنبال خواهد شد.

م.خ

ت-م