انتشارات “ارسلان” چند کتاب را ترجمه ومنتشر می کند

دمشق-سانا
انتشارات “ارسلان” از آغاز سال جاری چند کتاب را درباره روانشناسی، محیط زیست، اسرار جهان و ادبیات ترجمه و منتشر کرد.
یکی از مهمترین این کتاب ها، رمان “فضیلت” از تألیف برناردین دی سان بیار، که مصطفی لطفی المنفلوطی آن را به زبان عربی ترجمه کرد. کتاب دیگر، کتاب “پدیده های ماوراء الطبیعه و اسرار جهان” نوشته نیومینشی ونیزووفسکی که گروه ترجمه در انتشارات “ارسلان” آن را به زبان عربی ترجمه کردند. کتاب مهم دیگر، کتا “زبان بدن” از سلسله گودس وگروست و ترجمه سهیله العسافین است.
رمان “فضیلت” که اسم اصلی آن “بول و فرجینی” است، یکی از مهمترین رمان های جهانی به شمار می رود. این رمان در قرن هجدهم میلادی در فرانسه منتشر شد و در اکثر ساکنان فرانسه اثر گذاشت.
کتاب “زبان بدن”، معانی و مفاهیم حرکات انسان را بر اساس عوامل نظری و عملی نشان داد.

م.خ