سوریه در جشنواره تئاتر بین المللی در سوئد مشارکت می کند

دمشق-سانا555
گروه نمایشنامه سوری “لیلی داخلی-شبانی روزی” آماده می کند تا به سوئد سفر کند تا در جشنواره تئاتر بین المللی مالمو در سوئد شرکت کند. این نمایشنامه که به نوشته و کارگردانی سامر محمد اسماعیل است، به عنوان نمایشنامه خارجی اختیار شده تا در جشنواره به نمایش گذاشته شود و این اولین باری است که تئاتر عربی در این جشنواره مشارکت می کند.
کمیته برگزاری این جشنواره در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است که از جمله 328 نمایشنامه، نمایشنامه سوری “لیلی داخلی” و 17 نمایشنامه دیگر اختیار شدند تا در جشنواره نشان شوند.

م.خ

ت-م