مجسمه های باستانی سوریه در موزه لوور در پاریس به نمایش گذاشته می شوند

دمشق-سانا
بسیاری از آثار باستانی سوریه در موزه لوور پاریس وجود دارند. این آثار از لحاظ تاریخ و محتوای هنری آنها ، کمیاب به شمار می روند.
دکتر محمود السید معاون مدیر آزمایشگاه ها و خواننده کتیبه های باستانی در مدیریت آثار باستانی و موزه ها درباره این موضوع می گوید که یک مجسمه کاشانی به شکل جام در موزه لوور وجود دارد. این جام دارای پایه مدور مخروطی است. بر این جام، چهره یک زن زیبا با دو چشم بزرگ و دو گونه پر شده و لبخند قشنگ نقاشی شده است.
دکتر السید افزود که این جام در بندر مملکت اوگاریت کشف شده است و به عصر برونز نو بر می گردد و الآن در موزه لوور در بخش آثار باستانی در شرق به نمایش گذاشته شده.

م.خ

ت-م

شاهد أيضاً

سوری ها اولین کسانی که سر انسان را از گل مجسمه ساختند

دمشق-سانا یافته های باستان شناسی مشغول از گل  یا خاک رس که در سایت های …