صفوی: ملت ایران نمی خواهند زیر بار حرف زور بروند و تابع آمریکایی ها باشند

تهران-سانا
یحیی صفوی مشاور رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرد که ملت ایران نمی خواهند زیر بار حرف زور بروند و تابع آمریکایی ها باشند.
به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، صفوی گفت: باید در مقابل دشمنان، خصوصا آمریکایی ها و صهیونیست ها توانمند شد. سردار صفوی با بیان اینکه سیاست قدرت و زور حرف اصلی و حرف آخر آمریکایی ها است افزود: آنها اعلام می کنند چون ما قدرتمند هستیم پس باید تابع ما باشید، در حالی که ملت ایران نمی خواهند زیر بار حرف زور بروند و تابع آمریکایی ها باشند.
وی افزود: دشمنان ما در حوزه فن آوری اطلاعات کارهای بسیاری انجام داده اند و دارای شبکه های قدرتمندی هستند. علم باعث توانمندی و قدرت می شود، چون با دشمنان زورگو و قدرتمندی روبرو هستیم باید صاحب علم و قدرت شویم.

م.خ