رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش دستور داد تا امکان برگزاری دوره اضافی امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم را بررسی کند

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد به وزارت آموزش و پرورش دستور داد تا امکان برگزاری دوره اضافی امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم را مورد بررسی قرار دهد.

شایان به ذکر است که امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم سال /2020/ امروز به پایان رسید.

امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم در رشته های علمی و ادبیات در 21  ژوئن گذشته با حضور حدود /251701/ دانشجو در استان های مختلف کشور آغاز شده بود.

غیاث