بنیاد بین‌المللی قدس: آنچه موسوم به قانون سزار، تعرض به حاکمیت ملی سوریه است

دمشق – سانا

دکتر بثینه شعبان مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست‌جمهوری و رئیس هیئت امنای بنیاد بین المللی قدس- سوریه تاکید کرد که هدف اصلی جنگ تروریستی علیه سوریه آن شکست اراده مقاومت نزد مردم سوریه و همپیمانان در محور مقاومت و مبارزه با تروریسم است.

دکتر بثینه شعبان در یک کنفرانس مطبوعاتی که پس از نشست سالانه هیات امنای بین‌المللی  مؤسسه بین المللی قدس برگزار شد، گفت: این امر تصادفی نیست که انجام اقدامات تروریسم اقتصادی علیه ملت سوریه از طریق اجرای آنچه موسوم به قانون سزار با ارائه طرح سرقت اراضی فلسطینی موسوم به/الحاق/ همزمان بود.

مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست‌جمهوری افزود: سوریه که برای 10 سال با تروریسم  مبارزه کرده‌ است، امروز همچنان به مبارزه با تروریسم اقتصادی و حمایت از فلسطین ادامه می دهد.

وی توضیح داد: مردم عربی در سوریه و  فلسطین و همه وطن عربی طرح های صهیونیست‌ها را نخواهند پذیرفت.

مشاور ریاست‌جمهوری گفت: همانگونه که تروریسم در سوریه از بین رفت، اشغالگران نیز از فلسطین ودیگر مناطق اشغالی شکست خواهند خورد، پیروزی با ما خواهد بود.

شورای این بنیاد با صدور بیانیه مطبوعاتی بر حمایت از سوریه و رهبری آن را تاکید کرد.

شورای بنیاد بین المللی قدس بر مخالفت خود با آنچه موسوم به قانون سزار تاکید و آن را تجاوز به حاکمیت ملی سوریه و نقض قانون بین‌المللی دانست.

غیاث جاویش