نقض حریم هوایی لبنان از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی

بیروت-سانا

دو جنگنده وابسته به رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

فرماندهی ارتش لبنان بیانیه‌ای را در زمینه نقض حریم هوایی این کشور صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: دو جنگنده متعلق به دشمن اسرائیلی، حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

در این بیانیه همچنین آمده است: این دو جنگنده به صورت یک دایره در آسمان شهرک علما به پرواز درآمد. همچنین این دو جنگنده پرواز خود را در مناطق جنوب لبنان ادامه داد سپس آسمان لبنان را ترک کرد.

راما