وزير جديد تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده برابر رئيس جمهور سوگند ياد كرد

دمشق – سانا

طلال البرازى وزیر جدید تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده برابر رئيس جمهور بشار اسد سوگند ياد كرد.

پس از ادای سوگند از سوی وزير جديد، رئیس جمهور بشار اسد با وی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت نقش وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده در نظارت بر بازارها و قیمت ها،  برای وزیر جدید موفقیت در انجام مأموریت های خود را آرزو کرد.

مهندس عماد خمیس نخست وزیر در مراسم ادای سوگند حضور داشت.