نیروهای اشغالگر ترکیه نصف آب شرب شهرک حسکه و حومه آن را قطع کردند

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست ها مزدور آنان نصف آب شرب شهرک حسکه و حومه آن که از ایستگاه پمپاژ آب علوک تامین می شود را قطع کردند.

مدیر مؤسسه آب آشامیدنی حسکه به خبرنگار /سانا/ گفت: نیروهای اشغالگر ترکیه مانع ورود کارمندان مؤسسه آب رسانی به ایستگاه علوک شدند و فقط نیم چاه های آب  را به کار انداختند که برای تامین آب شرب شهروندان کافی نیست که به جیره بندی آب شرب می انجامد.

وی بر ضرورت ورود به کارمندان مؤسسه آبرسانی به ایستگاه پمپاژ آب علوک جهت رفع نقض های فنی و به کار انداختن همه پمپ ها و چاه ها جهت تامین آب شرب بیش از یک میلیون نفر ساکن شهر حسکه و اطراف آن تاکید کرد.

شایان به ذکر است که نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان چندین بار با مسدود کردن جریان آب در ایستگاه پمپاژ آب علوک آب شرب ساکنان استان حسکه را قطع کردند.