وزارت خارجه ایران: روند آستانه گام مهمی و اساسی برای ایجاد حل بحران سوریه و تامین امنیت وثبات در منطقه

تهران – سانا

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: روند آستانه گام مهمی و اساسی برای ایجاد حل بحران سوریه و تامین امنیت وثبات در منطقه است.

«سید عباس موسوی» پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی گفت: روند آستانه روند زنده‌ای است و وقفه‌ای که افتاده به خاطر شیوع کرونا است. هر سه کشور (روسیه، ایران، ترکیه) معتقدند روند آستانه تنها گزینه همه کشورها و کسانی است که به سرنوشت منطقه و صلح معتقدند. در نشست ویدئوکنفرانسی که میان وزرای امور خارجه روند آستانه برگزار شد، همگی تاکید کردند که روند آستانه پابرجاست.

این دیپلمات با بیان اینکه امیدواریم پس از عادی شدن روند بهداشتی در جهان شاهد برگزاری نشست سران در تهران باشیم، گفت: اگر وضعیت کنونی ادامه یابد شاید نشست سران هم به صورت تله کنفرانس برگزار شود ولی با توجه به روند و وضعیت کنونی شاید بتوانیم نشست و کنفرانس را به صورت حضوری برگزار کنیم.

از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران یادآور شد: برجام دستاوردهایی دارد که رفع تحریم‌های تسلیحاتی یکی از آنها است. آمریکا با خروج غیرقانونی خود از برجام خواست تمام دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی و… برجام را از بین ببرد. بعد از خروج از برجام، تحریم‌ها را اعمال و سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفتند اما با مقاومت ملت ایران و در پیش گرفتن سیاست اقتصاد مقاومتی و همکاری با شرکای سنتی و همسایگان به هدف خود نرسیدند.