راه اندازی مسابقه در نقاشی و عکاسی در اداره کل فرهنگ استان سویدا

سويدا-سانا

پروژه “مهارت های زندگی” در اداره کل فرهنگ استان سویدا مسابقه ای را برای کودکان 9 تا 15 ساله در زمینه نقاشی و عکاسی با عنوان “رنگین کمان” برگزار کرده است.

ثرا عطا، ناظر بخش فرهنگ کودکان در این اداره گفت: این مسابقه با هدف استفاده از وقت بچه ها در برای انجام کارهای مفید و سرگرم کننده ای در زمان قرنطینه شروع شد.

گفتنی است که این مسابقه با همکار با سازمان یونیسیف آغاز شد.