نیروهای اشغالگر ترکیه ده ها خانواده‌ متعلق به مزدوران خود را در منازل ساکنان اصلی شهرک راس العین اسکان دادند

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه ه تجاوزات خود به اهالی شهرک اشغالی راس العین ادامه و ده ها خانواده‌ متعلق به مزدوران خود را در منازل ساکنان اصلی این شهرک اسکان دادند.

منابع محلی در شهرک راس العین به خبرنگار/سانا/ اعلام کردند: نیروهای اشغالگر ترکیه /150/ خانواده متعلق به تروریست های مزدور را وارد شهرک راس العین کردند.

منابع توضیح دادند: خانوده های تروریست ها در منازلی اسکان داده شده‌ اند که نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران خود ساکنان آنها را اخراج و مجبور به کوچ کرده ‌اند.

غیاث