عملیات تعمیر خسارت های وارده به شبکه برق رسانی منطقه تل تمر ناشی از تجاوز ترکیه به اتمام رسید

حسکه – سانا

کارشناسان شرکت عمومی برق رسانی استان حسکه عملیات تعمیر شبکه برق رسانی منطقه تل تمر که به دلیل حملات نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان از مدار سرویس دهی خارج شده بود را به اتمام رساندند.

مدیر کل این شرکت به خبرنگار/سانا/ گفت: متخصصان شرکت با تعمیر خطوط انتقال برق آسیب دیده 66 کیلو/ولت در منطقه /ام کیف/ و خط 20 کیلو/ولت منطقه عب التینه برق منطقه تل تمر را مجددا وصل کردند.

وی توضیح داد: این خطوط، ایستگاه تبدیل برق تل تمر را تغذیه می‌کنند که برق ساکنان منطقه تل تمر و مناطق واقع در اطراف آن تامین می‌ کند.

شایان به ذکر است که مؤسسه آبرسانی حسکه همچنان به عملیات تعمیر خسارات وارده به خطوط انتقال آب /ایستگاه پمپاژ آب علوک به شهر حسکه/ که به دلیل حملات توپخانه ای نیروهای اشغالگر ترکیه آسیب دیده بودند، ادامه می دهند.

غیاث