کشت، مصرف و تجارت مواد مخدر در مناطق حضور گروه های تروریستی مورد حمایت اردوغان در حومه های حسکه و رقه

حسكه – سانا

تروریست ها مورد حمایت نیروهای اشغالگر ترکیه به مصرف و قاچاق و تجارت مواد مخدر اکتفا نکرده بلکه مناطق تحت تصرف خود را زیر کشت حشیش قرار داده اند.

منابع محلی توضیح دادند: مزدوران اشغالگران ترکی حاضر در شهر راس العین مواد مخدر را از ترکیه قاچاق و از طریق گروه های کوچک به ترویج مواد مخدر اقدام کردند.

یکی از ساکنان منطقه راس العین گفت: تروریست ها به قاچاق مواد مخدر اکتفا نکرده بلکه مناطق تحت تصرف خود را زیر کشت حشیش قرار داده اند.

وی خاطر نشان کرد: تروریست های مزدور در روستای المدان در حومه راس العین اقدام به کشت ماده مخدر حشیش می کردند.کشت این ماده مخدر زیر نظر نیروهای اشغالگر ترکیه صورت می گیرد.

وی گفت: قبلا مواد مخدر از حومه شرقی حلب به حومه های رقه و حسکه توسط مزدوران رژیم ترکیه قاچاق می شد اما امروز این مواد سمی به منطقه راس العین و حومه حلب نیز توسط گروه های تروریستی قاچاق می شوند.